Buse yazıyor.... Bencil ve saygısızım. Yaşamak istediğim hayat ile yaşadığım arasında çok fark var. İnsanları öpmeyi çok severim. sabahları biz uyurken babamın kardeşimle beni izlediğni bilmeyi çok severim. film izlemeyi, arkadaşlarımın sevgili problemlerini çözmeyi çok severim. Kalbimin erkekler tarafından yeniden kırılmasından çok korkarım. Odunun önde gideniyim. Romantizmden nefret ederim. Küfretmeye bayılır. Kebap yemeyede bayılırım sanırım ben kıbrıslıyım

Sen istiyor el öptürmek , verecek 50 lira ;));)))););)

(Source: muziklikahve, via miraydemet)

Notes
3895
Posted
8 hours ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter